10 דברים שכדאי לדעת לקראת ועדות השילוב

1) מהי ועדת שילוב?

ועדת השילוב הינה וועדה סטטוטורית מכוח חוק חינוך מיוחד הקובעת את זכאותו של תלמיד עם צרכים מיוחדים לשילוב במסגרות החינוך הרגילות.

2) מה בעצם הועדה קובעת?

 • האם תלמיד משולב זכאי לתמיכה מסוג סייעת
 • האם תלמיד עם על צרכים מיוחדים זכאי להיכלל בתכנית השילוב

3) מי יישב בועדת השילוב?

ארבעה גורמים קבועים: גננת/מחנכת, פסיכולוג/ית או יועץ חינוכי, מנהל/ת המוסד ועובד הוראה מתחום החינוך המיוחד. בסמכות הוועדה לזמן גורמים נוספים לפי צורך.

4) מתי להתחיל לפעול?

הורים המעוניינים לשלב את ילדם במסגרת חינוכית רגילה עירונית חייבים להתחיל את תהליך הבירור והייעוץ בתחילת שנת הלימודים הקודמת לשנת הלימודים שבה ברצונם לשלב את הילד. ניתן לפנות לעו"ס גיל הרך בתחנת השיקום לצורך עזרה והכוונה בתהליך.

5) מי זכאי לזמן ועדת שילוב?

 • הורי התלמיד
 • רשות מקומית
 • המוסד החינוכי
 • וועדת השמה

טיפ של "ביחד"

סביב חודש דצמבר, לפני הפניה לועדת שילוב של מתי"א, פנו למפקחת גני חינוך המיוחד של משרד החינוך או לבית הספר המשלב לקבלת ייעוץ והכוונה.

6) איך ולמי נגיש בקשה לשילוב?

 • פנו למתי"א כדי לקבל טופס בקשה לוועדת שילוב ומלאו את כל הפרטים.
 • אספו מסמכים קבילים כגון אבחונים רפואיים ופסיכולוגיים, סיכומי טיפולים ובדיקות ראיה ושמיעה.
 • הגננת/המחנכת ממלאת שאלון הפניה, אותן הן מעבירות ליו"ר ועדת השילוב ולמתי"א (כדאי לוודא שזה מתבצע)
 • את הפנייה המלאה יש להגיש למתי"א עד 15/2 בכל שנה

טיפ של "ביחד"

עצם הזכאות להיכלל בתוכנית השילוב אינה כוללת זכאות לסייעת! היו מודעים לכך שנדרשת החלטה נפרדת לגבי הסייעת.

טיפ של "ביחד"

על ההורים להיות מעורבים כמה שיותר במילוי שאלון הפניה, על מנת שתוכנו ישקף את מצב הדברים במציאות.

7) מועדים חשובים

 • תחילת שנה – דגש על מיצוי יכולות במסגרת הנוכחית
 • גיבוש תח"י: תוכנית לימודים יחידנית (לילדים משולבים)
 • בירור על גנים (או בתי ספר) מתאימים לשילוב. פניה למפקחת לפי הצורך.
 • פניה לוועדת שילוב.
 • ב15 לחודש פברואר, סיום הגשת הטפסים לוועדות השילוב.
 • התחלת וועדות שילוב.
 • המשך וועדות שילוב
 • ב15 לחודש מאי – סיום וועדות שילוב

 

טיפ של "ביחד"

לפני הרישום מומלץ להיפגש עם מנהל/ת בית הספר/ או גננת הגן ולבדוק את מוכנות המסגרת לקליטת ילד עם צרכים מיוחדים.

טיפ של "ביחד"

מיד לאחר הרישום מומלץ לפעול להעברת השאלון בהקדם, על מנת שניתן יהיה לקיים את ועדת השילוב מוקדם ככל האפשר. 

8) אתגרים שכדאי להיות מוכנים אליהם

 1. צהרונים: תוכנית השילוב לא נותן שעות סייעת בשעות של צהרונים ולפעמים אין אפשרות לשלב ילדים בצהרונים של ילדי הגן ללא סייעת. (בימי חופש בהם שעות משרד החינוך מתבטלות יש אפשרות שהסייעת האישי של הילד תעבוד במסגרת קייטנת הגן במסגרת הצהרון. לצורך זה ההורים צריכים לקבל אישור מיוחד מרכזת הצהרונים של מנח"י ולמסור את האשור לאחריי הקייטנה האזורי. במקרים רבים הרכזות לא מאשרות את ההסדר הנ"ל כי הקייטנה לא מפוקח על ידי משקד החינוך.
 2. בשלב זה ילדים משולבים בחינוך רגיל אינם זכאים להסעות למסגרות חינוך וכן לא למסגרות צהרונים של החינוך המיוחד או פרטיים.

9) סיום מועדי הדיונים בועדת השילוב

 • הדיונים בועדת השילוב בגנים יתקיימו בין ה-1 למרץ עד ל- 30 במאי .
 • במעברים (מגן החובה לכיתה א', מכיתה ו' לכיתה ז', ומחטיבת הביניים לחטיבה העליונה) הדיונים בוועדת השילוב בבתי הספר יתקיימו בין ה-1 למרץ עד ל-15 במאי

10) מתי נקבל את ההודעה?

 • על החלטת הועדה להישלח להורים בדואר רשום תוך 10 ימים ממועד ההחלטה
 • ההודעה צריכה לכלול את החלטת הועדה וסיבותיה.

 

Show Buttons
Hide Buttons